Aprofitant que tinc una instància de nextcloud, he pensat de configurar una copia de seguretat d'uns fitxers que tinc a un ordinador amb windows. Buscant opcions he trobat l'rclone, que es la que he fet servir. Es una copia amb rsync que es pot configurar contra un munt de serveis al núvol. Com que en el meu cas m'interessava nextcloud, l'he hagut de configurar com un servei webdav. Aquí van els passos:

Configurar el destí

Primer cal crear un destí on copiar, per això només cal executar

rclone config

i anar omplint les dades que ens demana l'assistent.

964-231-max 591-458-max 530-450-max

Copiar fitxers

Un cop fet això, ja es pot llençar la copia amb:

rclone sync [directori_origen] nom_destí:[directori-destí] [-P] [-v] [--log-file fitxer_traça]

Els dos camps obligatoris només son l'origen i el destí, les altres opcions que he posat son les que faig servir jo i son: -P mostra el progrés a la finestra -v mostra més informació --log-file fitxer_de_traça - desa la informació de la copia al fitxer_de_traça especificat. Com que la copia la llenço amb una tasca programada, em permet veure posteriorment si s'ha produït algun error.

Un exemple de fer una copia seria:

rclone sync c:\users\marc\documents_importants copia-nuvol:/copia/documents_importants -P -v --log-file c:\users\marc\estatCopia.txt

Aquesta copia es diferencial, per tant només copiará els fitxers nous o modificats, o sigui que la primera copia trigará més perque s'ho endurà tot, però les següents serà molt més ràpid.