Calibrar eixos impresora 3D

Aquesta es la continuació de l'article anterior, com deia allà, sembla que tenia problemes de calibració amb l'eix Y sobre tot, així que aquests son els passos seguits per a calibrar-lo.

El primer que cal es imprimir un cub de calibració, en el meu cas vaig fer servir el "calicat" i les seves variants, per a tenir una colecció d'animals cúbics.

Com dic, el primer que cal fer es imprimir un cub que sapiguem quines mides ha de tenir, en aquest cas 20mmx20mm hauria de fer el cap i 35mm d'alçada, en el meu cas, com es veu a les fotos, no quadrava cap mida, la Y i la Z es quedaven un pel curtes, però la X es passava.

Les mides apuntades de la figura impresa son: mx = 20,32 my = 19,94 mz = 34,77

Quan haurien de ser 20, 20 i 35

Un cop tenim això, es tan fàcil com treure els valors actuals amb el M503 com està a l'article anterior al que feia referència al principi, i fem les operacions pertinents. Tinc els valors de la impresora:

M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E100.00

Per tant, he de fer les regles de 3: novaX = midaSuposadaX * X / mx novaY = midaSuposadaY * Y / my novaX = midaSuposadaZ * Z / mz

En el meu cas: novaX = 20 * 100 / 20,32 = 98,4219 novaY = 20 * 100 / 19,94 = 100,3009 novaZ = 35 * 400 / 34,77 = 402,6459

Per tant, he de configurar els nous valors a la impresora amb els comandaments:

M92 X98,42

M92 Y100,30

M92 Z402,65

Un cop fet això, només cal tornar a imprimir el cub de calibració i veure si hem millorat.

Previous Post Next Post