Calibrar extrusor impresora 3d

Després de molt de temps amb la impresora 3d, l'altre dia al imprimir unes arandeles, vaig veure que no van quedar rodones del tot com es pot veure a la foto així que vaig decidir que potser tocava calibrarla d'alguna forma.

He anat seguint diferents tutorials que he trobat, però aquí poso la meva experiència, per a tenir-ho com a referència en un futur i si de pas pot servir a algú, fantàstic. Sembla que el problema el tenia a l'eix Y, però ja que m'arremangava vaig decidir-me a calibrar tots els motors, començant per l'extrusor, que es el que explico en aquest article.

El primer que cal fer, es fer una marca al filament una distància mesurada que es pugui tornar a mesurar després d'extruir una certa distància. Vaig decidir fer una marca al filament just a la sortida d'una guía per on el faig passar abans d'arribar a l'extrusor, com es veu a la foto

Aleshores, vaig treure els valors del firmware, enviant el comandament M503 a la impresora des de l'octoprint (es pot fer amb altres eines, però com que tinc l'octoprint instal·lat i configurat es el mes fàcil per mi). Això ens retorna tots els valors que té configurat el firmware, en el meu cas Marlin, no se si per altres firmwares serviria. El que ens interessa per calibrar son les línies:

Recv: echo:Steps per unit:

Recv: echo: M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E100.00

Que son els passos que ha de fer el motor per a moure l'eix corresponent 1mm. Com que estem amb la part de l'extrusor, ens interessa el valor E, ens l'apuntem per si fessim una desgràcia poder tornar al valor que tenia originalment i també ens farà falta per fer uns càlculs després, així que E=100 en el meu cas.

Ara el que cal fer es que l'extrusor extrueixi 10mm de material, per tant escalfem la impresora i extruim 10mm. Es pot fer des de la pantalla de la impresora, però en el meu cas també ho ha fet des de l'octoprint.

Mesurem l'avanç de la marca, ens ho apuntem com a valor D i fem la operació per veure quin valor ha de tenir els passos de l'extrusor: NouValor = 10*E / D En el meu cas, la marca havia avançat 10mm exactes, o sigui que em quedo igual que estava

Si canviés, hauria d'aplicar el nou valor a la impresora amb el comandament M92 E[NouValor], en el meu cas 100 igual que estava, però ho deixo d'exemple:

M92 E100

I amb això ja estaria el motor de l'extrusor ben calibrat

Previous Post Next Post