De tant en tant faig alguna coseta en PHP, i se'm va acudir de muntar un servidor apache amb php i mysql en una virtualbox, un cop instal·lada volia fer servir l'eclipse amb el plugin de PHP PDT al ordinador "real", però volia evitar-me haver de passar els fitxers a la màquina virtual a cada canvi.
Buscant com fer-ho, vaig trobar que la forma més fàcil es compartint una carpeta amb el propi virtualbox, per a això cal entrar a la configuració de la màquina virtual i definir un directori compartit.
Carpeta compartida vbox
En el meu cas, vaig posar el directori del workspace-php que faig servir a eclipse, i en un atac d'originalitat, al nom de la compartició li vaig posar workspace-php.

Un cop fet això, la millor opció per fer el que volia era muntar-la a la màquina virtual com a /var/www, de forma que l'apache fes servir el workspace d'eclipse com a arrel del servidor.
Per a fer això, entrant com a root a la màquina virtual, només cal fer:
mount.vboxsf -o rw,uid=33,gid=33,fmode=777,dmode=777 workspace-php /var/www
L'uid i el gid son els que corresponen al usuari i grup www-data, ho vaig mirar als fitxers /etc/passwd i /etc/group, potser a la vostra instal·lació no son el mateix número.

Amb això ja tindrem el workspace de l'eclipse com a arrel del servidor apache, però caldria executar-ho cada cop que arrenquem el servidor virtual.

Encara hi ha una forma de millorar-ho, que es fent que ho faci automàticament. No em vaig complicar gaire, directament vaig editar el fitxer /etc/init.d/apache2 i vaig afegir la línia anterior sota el fragment:
case $1 in start)
mount
I com a última línia de les seccions stop) i graceful-stop) just a sobre de ;;
stop
Es poc elegant, però per un servidor virtual per fer quatre proves ja n'hi ha suficient, la part que posem a la secció start) fa que abans d'arrencar el servidor apache munti el /var/www i després d'aturar-lo i abans de parar el servidor desmunti el punt de muntatge.

Previous Post Next Post