Una entrada curta per apuntar com configurar un servidor per a fer que envii un correu cada cop que algú es connecta per SSH.
És tan senzill com afegir al final fitxer /etc/profile el següent:
#Enviar mail alerta if [ -n "$SSH_CLIENT" ]; then TEXT="$(date): ssh login to ${USER}@$(hostname -f)" TEXT="$TEXT from $(echo $SSH_CLIENT|awk '{print $1}')" echo $TEXT|mail -s "ssh login" correu@electronic.cat fi{language="bash"}

Al accedir a una sessió, sempre es carrega el fitxer /etc/profile, aquestes línies, el que fan, es comprovar si estem connectats per SSH a l'IF, i aleshores si es així, genera un missatge dient quin usuari s'ha connectat i des d'on, i l'acaben enviant per mail.

Previous Post Next Post