Des que tinc un disc dur usb punxat a la raspberry pi de tant en tant es quedava penjada. Canviant el disc de port usb va semblar que ja no passava però en els últims dies m'ha passat 3 cops. Després de reiniciar "a lo loco" desendollant-la i tornant-la a endollar, vaig baixar-me el syslog (/var/log/syslog) per a poder-lo mirar amb calma i vaig trobar:

Nov 20 14:06:31 gondor kernel: [284763.449992] NYET/NAK/ACK/other in non-error case, 0x00000002 Nov 20 14:06:31 gondor dhclient: receive_packet failed on eth0: Network is down Nov 20 14:06:31 gondor kernel: [284763.522530] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling... Nov 20 14:06:31 gondor kernel: [284763.522564] usb 1-1: USB disconnect, device number 2 Nov 20 14:06:31 gondor kernel: [284763.522576] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3 Nov 20 14:06:31 gondor kernel: [284763.522995] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: unregister 'smsc95xx' usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet Nov 20 14:06:31 gondor kernel: [284763.523147] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup Nov 20 14:06:31 gondor kernel: [284763.563115] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5 Nov 20 14:06:31 gondor ifplugd(eth0)[1525]: Link beat lost. Nov 20 14:06:31 gondor ifplugd(eth0)[1525]: Exiting. Nov 20 14:06:31 gondor kernel: [284763.842505] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001501 Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.022443] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.022604] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.222687] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514 Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.222711] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.223428] hub 1-1:1.0: USB hub found Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.223547] hub 1-1:1.0: 5 ports detected Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.502424] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.602664] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00 Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.602683] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.605455] smsc95xx v1.0.4 Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.665524] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:be:67:0f Nov 20 14:06:32 gondor ifplugd(eth0)[6305]: ifplugd 0.28 initializing. Nov 20 14:06:32 gondor ifplugd(eth0)[6305]: Initialization complete, link beat not detected. Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.804523] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup Nov 20 14:06:32 gondor kernel: [284764.863012] hid-generic 0003:0FDE:CA01.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Universal Bridge] on usb-3f980000.usb-1.5/input0 Nov 20 14:06:34 gondor kernel: [284766.208306] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xDDE1 Nov 20 14:06:34 gondor ifplugd(eth0)[6305]: Link beat detected. Nov 20 14:06:34 gondor ifplugd(eth0)[6305]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'. Nov 20 14:06:35 gondor ifplugd(eth0)[6305]: client: /sbin/ifup: interface eth0 already configured Nov 20 14:06:35 gondor ifplugd(eth0)[6305]: Program executed successfully. Nov 20 14:06:36 gondor kernel: [284768.095491] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected Nov 20 14:06:37 gondor kernel: [284769.095084] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 Nov 20 14:06:41 gondor chronyd[2278]: Could not send to 193.145.15.6:123 : Network is unreachable

Raspberry Pi USB Stop

Bàsicament, hi ha un error rebent paquets de xarxa, i detecta que està caiguda. Es perd el USB, i per tant la xarxa (a la raspberry pi el controlador de xarxa i el USB passen pel mateix lloc). Després torna a aixecar-ho tot però per algun motiu ja no arriba a la xarxa.

Segons el que he trobat per internet, segurament té massa tràfic de xarxa i de disc al mateix temps i es colapsa. Finalment he topat amb una guía per solucionar errors de la raspberry pi a elinux. Bàsicament cal fer dos canvis:

1.- Modificar la línia vm.min_free_kbytes = 8192 per vm.min_free_kbytes = 16384 al fitxer /etc/sysctl.conf. Amb això obliguem al sistema a que deixi 16MB de memòria disponibles per operacions del propi sistema. Segons la documentació de linux tenir aquest paràmetre massa baix pot dur a situacions de bloqueig

2.- Afegir smsc95xx.turbo_mode=N al final de la línia del fitxer /boot/cmdline. Això deshabilita una funcionalitat de la targeta de xarxa que permet més velocitat, però que causa inestabilitat. Jo no he notat que empitjori el rendiment de la xarxa, tot i que la lògica diu que hauria de ser així

Després de fer aquests canvis cal fer un reinici i llestos.

Des del canvi ja fa 5 dies que aguanta, i se'm ha acudit d'intentar posar-hi càrrega al disc i a xarxa a veure que passava. He fet una prova copiant 2 GB de fotos del ordinador a la raspberry per a tenir-ne una còpia de seguretat al mateix temps que baixava de la raspberry a l'ordinador la imatge de DVD de debian i no s'ha penjat.

Previous Post Next Post