Muntar nfs amb autofs

Tinc una raspberry pi on hi tinc força coses desades, entre elles la música. Per a poder accedir des del meu ordinador on hi tinc debian instal·lat a la música que tinc a la raspberry, tinc el directori de la raspberry exportat amb nfs, i per a muntar-lo al ordinador en comptes de fer-ho per fstab, que pot donar problemes si algun dia està la raspberry aturada quan arrenqui l'ordinador, he fet servir autofs. Aquí hi ha una explicación de com ho he configurat: El primer és instal·lar el paquet autofs, ho he fet amb:

sudo apt install autofs

A continuació, dintre del directori /etc/auto.master.d creem el fitxer musica.autofs amb el següent contingut:

/home/marc/musica/nfs -fstype=nfs,rw,soft,intr 192.168.1.111:/musica

on el primer directori es on muntarem localment, la ip es la ip del servidor i el que va després del:/ es l'export nfs d'origen

reiniciem el servei nfs amb:

sudo systemctl restart autofs

i podem accedir al directori i ja hauriem de veure els fitxers

Previous Post Next Post